Biogrāfija
Grāmatas
Intervijas
Citāti
Ziņas
Kalendārs
Saites
Atsauksmes
Tiecos uz profesionāla rakstnieka statusu - uz pilnu slodzi literatūrā.

Esmu gatavs ziedot savu vienīgo mūžu šajā fiziskajā ķermenī, lai izkoptu savu daiļrades metodi, radošo individuālo rokrakstu, ko atpazītu, cienītu un izvēlētos Jūs - mani lasītāji.

Romānu rakstīšanā sakausēju dzimtas sāgas, vēsturiskus, reālus notikumus, faktus ar neparastiem varoņiem, dēkām un pārdabiskiem elementiem, to pārlejot ar gardu humora mērci. Esmu gatavs radoši sasaukties un sacensties ar latviešu romānistiem - Vili Lāci, Pāvilu Rozīti, Rutku Tēvu un Aleksandru Grīnu. Vai tas būs izdevies, par to lai spriež biogrāfi un literatūrzinātnieki.

Manās grāmatās jūs - lasītāji, nedrīkstētu just manu piepūli, sviedrus, visam jātop ar elegantu vieglumu.


 
 

Labākie mīlas dzejoļi apkopoti "Dzeja, kas paceļ"

Grāmata izcelsies citu dzejas krājumu vidū ar to, ka tā veidotā kā dzejas un fotomākslas albūms un tajā apkopota zelta (gold vai best of the best) izlase, kas sacerēta laikā no 2004.gada vasaras līdz 2015.gada martam. 

Tajā iekļauts arī koncertstāsta "Mīlestība ir gaisā" scenārijs saīsinātā formā.

Par nosaukuma izcelsmi: "dzejnieks vēlējās atšķirties no tiem, kuru dzejoļi izraisa skumjas, melanholiju un uzrāda tikai dzīves negācijas. Šis krājums kalpos tam, lai ikkatru tā lasītāju emocionāli bagātinātu un pacilātu, paceltu virs skrējiena kapitālisma "vāveres ritenī"..." 

Ja vēlaties iegūt grāmatu ar dzejnieka autogrāfu, rakstiet viņam facebook.com/addegis, jo viņš ir aktīvs jauno tehnoloģiju lietotājs! 

Dzejnieks priecāsies par uzaicinājumu uzstāties "Dzejas dienās" jebkurā izglītības iestādē vai novadu bibliotēkā, ja tiks kompensēti ceļa izdevumi.

Cena ar autogrāfu - 4 euro. Grāmatnīcās krājums diemžēl nav pieejams.


  

  »