Biogrāfija
Grāmatas
Intervijas
Citāti
Ziņas
Kalendārs
Saites
Atsauksmes
Tiecos uz profesionāla rakstnieka statusu - uz pilnu slodzi literatūrā.

Esmu gatavs ziedot savu vienīgo mūžu šajā fiziskajā ķermenī, lai izkoptu savu daiļrades metodi, radošo individuālo rokrakstu, ko atpazītu, cienītu un izvēlētos Jūs - mani lasītāji.

Romānu rakstīšanā sakausēju dzimtas sāgas, vēsturiskus, reālus notikumus, faktus ar neparastiem varoņiem, dēkām un pārdabiskiem elementiem, to pārlejot ar gardu humora mērci. Esmu gatavs radoši sasaukties un sacensties ar latviešu romānistiem - Vili Lāci, Pāvilu Rozīti, Rutku Tēvu un Aleksandru Grīnu. Vai tas būs izdevies, par to lai spriež biogrāfi un literatūrzinātnieki.

Manās grāmatās jūs - lasītāji, nedrīkstētu just manu piepūli, sviedrus, visam jātop ar elegantu vieglumu.


 
 

Pirmoreiz piedalījos "Prozas lasījumu" norisēs

Darbus priekšatlasē vērtēja īpaši Prozas lasījumiem izveidota žūrija, kura savus pienākumus turpinās pildīt arī pasākumu laikā: profesore, Dr.philol. Maija Burima (Daugavpils Universitātes Latviešu literatūras un kultūras katedras vadītāja, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece), asociētā profesore Ieva Kalniņa (literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra), dzejniece un žurnāla „Latvju Teksti” literatūras nodaļas redaktore Liāna Langa, tulkotāja Gita Grīnberga, žurnālists Māris Zanders.

„Prozas lasījumos 2011” startēja šie autori:

Inga Ābele, Inguna Bauere, Māris Bērziņš, Arvīds Dinijs Deģis, Rolands Eliņš, Valdis Felsbergs, Inga Gaile, Ilze Graudiņa-Akmene, Nora Ikstena, Ilze Jansone, Sandra Sabīne Jaundaldere, Sabīne Košeļeva, Kalvis Lauskis, Andra Manfelde, Evija Martukāne, Ieva Melgalve, Inese Paklone, Guna Puisāne, Elvita Ruka, Dace Rukšāne, Agnese Rutkēviča, Darja Tihomirova, Zane Torgāne, Helga Tormane, Osvalds Zebris, Dace Zvirbule, Inga Žolude.

   
  »