Biogrāfija
Grāmatas
Intervijas
Citāti
Ziņas
Kalendārs
Saites
Atsauksmes
Tiecos uz profesionāla rakstnieka statusu - uz pilnu slodzi literatūrā.

Esmu gatavs ziedot savu vienīgo mūžu šajā fiziskajā ķermenī, lai izkoptu savu daiļrades metodi, radošo individuālo rokrakstu, ko atpazītu, cienītu un izvēlētos Jūs - mani lasītāji.

Romānu rakstīšanā sakausēju dzimtas sāgas, vēsturiskus, reālus notikumus, faktus ar neparastiem varoņiem, dēkām un pārdabiskiem elementiem, to pārlejot ar gardu humora mērci. Esmu gatavs radoši sasaukties un sacensties ar latviešu romānistiem - Vili Lāci, Pāvilu Rozīti, Rutku Tēvu un Aleksandru Grīnu. Vai tas būs izdevies, par to lai spriež biogrāfi un literatūrzinātnieki.

Manās grāmatās jūs - lasītāji, nedrīkstētu just manu piepūli, sviedrus, visam jātop ar elegantu vieglumu.


 
 

Apgāda "Turība" TOP 15 (pirktākās grāmatas pusgadā)

 

1. vieta
Ērika Dilmane
MAZĀ DIBENA UN CISKU TRENIŅGRĀMATA2. vieta
G. Mālderis
GRĀMATVEDĪBA. REVĪZIJA. AUDITS3. vieta
Mirjela Mofruā
RŪMĪ MEITA4. vieta
Hermans Krekelers
LIELĀ EKSPERIMENTU GRĀMATA. Pieredzējušiem pētniekiem
5. vieta
Inta Jorniņa
DARBA BURTNĪCA BIZNESA EKONOMISKAJOS PAMATOS6. vieta
Ralfs Kēnigs
PROTOTIPS7. vieta
Arvīds Dinijs Deģis
NESODĀMAIS AVANTŪRISTS8. vieta
Ņina Rācenāja
DARBA LĪGUMS KĀ TIESĪBU AVOTS9. vieta
DĀMU KALENDĀRS 200910. vieta
Ainārs Dimants, Stefans Russ-Mols
ŽURNĀLISTIKA. Mācību un rokasgrāmata
(jaunums)11. vieta
Autoru kolektīvs, tulkojums
PASAULE KABATĀ SKAITĻOS12. vieta
Jānis Broks
TIESĪBAS FILOSOFIJA13. vieta
Anna Ābeltiņa
INOVĀCIJA - XXI GADSIMTA FENOMENS14. vieta
Hermans Krekelers
LIELĀ EKSPERIMENTU GRĀMATA. Pētniekiem iesācējiem15. vieta
Jānis Ēriks Niedrītids
MĀRKETINGS (4. aktualizētais variants) 
  »