Biogrāfija
Grāmatas
Intervijas
Citāti
Ziņas
Kalendārs
Saites
Atsauksmes
Tiecos uz profesionāla rakstnieka statusu - uz pilnu slodzi literatūrā.

Esmu gatavs ziedot savu vienīgo mūžu šajā fiziskajā ķermenī, lai izkoptu savu daiļrades metodi, radošo individuālo rokrakstu, ko atpazītu, cienītu un izvēlētos Jūs - mani lasītāji.

Romānu rakstīšanā sakausēju dzimtas sāgas, vēsturiskus, reālus notikumus, faktus ar neparastiem varoņiem, dēkām un pārdabiskiem elementiem, to pārlejot ar gardu humora mērci. Esmu gatavs radoši sasaukties un sacensties ar latviešu romānistiem - Vili Lāci, Pāvilu Rozīti, Rutku Tēvu un Aleksandru Grīnu. Vai tas būs izdevies, par to lai spriež biogrāfi un literatūrzinātnieki.

Manās grāmatās jūs - lasītāji, nedrīkstētu just manu piepūli, sviedrus, visam jātop ar elegantu vieglumu.


 
 

Norberts Nešperovskis gaida ielūgumus

Ir sagatavota saistoša 1,5 stundu gara programma ar oriģinālām pastkartēm no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un privātkolekcijām, ar 1920-to un 1930-to gadu īsfilmām, ar raitu stāstījumu par to, ko baumoja, par ko jokoja, uz ko tiecās un par ko sapņoja tolaik.
N.Nešperovskis būs tērpies Ulmaņlaiku džentlmeņa garderobē, viņa rīcībā autentiski Ulmaņlaiku priekšmeti, kas paspilgtinās priekšnesumu.
Uzstāšanās iespējama gan vienam, gan līdzdarbojoties vienam (-ai) aktierim/aktrisei.
Šī literāri-teatrālā programma paplašinās skatījumu uz Latvijas pirmās brīvvalsts laiku un smalko aprindu sadzīvi un uzdzīvi, būs vēsturisko faktu viktorīna "Cik mēs daudz par to zinām?"
Skatītājiem palīdzēs iejusties privātdetektīvu ādā.
Būs iespējams iegūt rakstnieka autogrāfu un pieteikties jaunajā - "Testa lasītāju kopā".
Top detektīva "Marijas ielas koķetes" turpinājums pēc "Jumava" pasūtījuma un pašlaik rakstnieks daudz darba pavada arhīvos, bibliotēkās, muzejos utt.
No septembra autors turpinās izglītoties Latvijas universitātē, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē specializācijā "Kulturoloģijas skolotājs", viņam jau ir trīs gadu pedagoģiskais stāžs.
Programmas minimālais pasūtījums - LVL 20 + ceļa izdevumi, ja brauks divatā, tad LVL 35-40 + ceļa izdevumi.

Elīza Ūsele,
radošās apvienības "Slepenie aģenti" direktore

 
  »